Aktivacija sertifikata

Obrade podnetih zahteva se rade svako jutro u 08:00. Sertifikat postaje aktivan nakon obrade. JIK parametar je odštampan na uređaju (17 karaktera), a aktivacioni kod je prosleđen SMS porukom prilikom izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

Jedinstveni Identifikator Korisnika (JIK)
Jednokratni Aktivacioni Kod iz SMS poruke (JAK)
Unesite kôd sa slike: