Postupak izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata


Nakon izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata.


Ukoliko korisnik preuzima u istom RA telu sertifikat, prema rokovima definisanim od strane RA tela preuzeće sertifikat na odabranom medijumu i kovertu sa PIN kodom. U suprotnom, kurirska služba koja vrši ličnu identifikaciju dostaviće mu sertifikat na medijumu, a redovnom poštom će mu biti dostavljena koverta sa PIN kodom.


Korisnik prilikom preuzimanja prvo potpisuje korisnički ugovor, a zatim i potvrđuje preuzimanje potpisom dokumenta o preuzimanju.