Postupak izmene podataka kvalifikovanog elektronskog sertifikata


Pretplatnik i Korisnik usled izmene dostavljenih registracionih podataka, registracionom telu ESS QCA podnose zahtev za izmenom podataka

Podaci za čiju izmenu se podnosi zahtev su:

  • Ime ili Prezime pripadnika entiteta pravnog lica - slučaj 1
  • Broj mobilnog telefona ili e-mail adrese - slučaj 2

Slučaj 1

Podaci koji se nalaze u izdatom kvalifikovanom elektronskom sertifikatu. Postupak izmene podataka je Zahtev za izdavanjem novog kvalifikovanog elektronskog sertifikata sa novim podacima. Postojeći kvalifikovani elektronski sertifikat se opoziva nakon aktivacije novog. Izdavanje novog kvalifikovanog elektronskog sertifikata je na teret pretplatnika.


Slučaj 2

Podaci koji se NE nalaze u izdatom kvalifikovanom elektronskom sertifikatu. Postojeći kvalifikovani elektronski sertifikat ostaje aktivan, a ažuriraju se izmenjeni podaci u sistemu.


Korisnik i Pretplatnik su dužni da u formi zvaničnog dopisa obavesti Sertifikaciono telo ukoliko su se desile promenu u identifikacionim podacima.

Korisnik i Pretplatnik ukoliko ne žele izdavanje novog sertifiakta sa izmenjenim registracionim podacima podose zahtev za opozivom. Korisnik podnosi zahtev za opozivomzahtev za opozivom ako su izmenjeni njegovi registrovani podaci, a pretplatnik ukoliko su njegovi.