Postupak suspenzije / opoziva kvalifikovanog elektronskog sertifikata


Suspenzija

Korisnik/Pretplatnik u slučaju sumnje može podneti Zahtev za suspenzijom kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

U zahtevu je neophodno navesti razlog suspenzije i navesti željeni broj dana suspenzije. Maksimalni broj dana suspenzije je 30. Nakon isteka suspenzije status kvalifikovanog elektronskog sertifikat automatski prelazi u aktivan.


Opoziv

Korsnik/Pretplatnik može podneti Zahtev za opozivom kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Razlog opoziva može biti povlačenje saglasnosti, gubitak medijuma ili nešto drugo. Opoziv kvalifikovanog elektronskog sertifikata je premanentna akcija i nemoguće je opozvanom kvalifikovanog elektronskom sertifikatu promeniti status u aktivan.

U zahtevu je neophodno navesti razlog opoziva.


Objavljivanje obrađenih zahteva za suspenzijom/opozivom/aktivacijom vidljivi su publikovanjem CRL liste. Publikovanje CRL liste radi u 8:00 ujutro svakog dana.