Postupak deblokade medijuma sa kvalifikovanim elektronskim sertifikatom


Korisnik može podneti Zahtev za deblokadom medijuma sa kvalifikovanim elektronskim sertifikatom. Zahtev je neophodno podneti u RA telu. Prilikom podnošenja zahteva za deblokadom neophodno je priložiti i blokiran medijum. Prillikom deblokade prvo se radi identifikacija korisnika, a zatim se štampa PIN koverta koja se uručuje korisniku zajedno sa medijumom.